Geozavod - Karađorđeva, Beograd

Restauracija i renovacija zadužbine u Karađorđevoj ulici u sklopu projekta "Beograd na vodi".