Projektovanje

Pažljivo slušajući želje i vođeni potrebama naših klijenata, izrađujemo projekte koji će zadovoljiti težnje i obogatiti kvalitet života. Svaki pojedini projekat prilagođavamo specifičnim zahtevima investitora, samog objekta i njegove namene, kako bi izvedeno rešenje zadovoljilo sve estetske i funkcionalne zahteve. Vodimo se maksimom da je arhitektura "moć stvaranja prostornog spektakla"

U kreativnom procesu koji počinje sa prvom skicom i traje do konačne realizacije, spajamo arhitektonska znanja i iskustva i dajemo im autorski pečat. Ujedno gradimo sa svojim klijentima odnos međusobnog poverenja koji omogućuje da se njihove želje i potrebe, uz našu arhitektonsku viziju, realizuju na najkvalitetniji i najkreativniji mogući način.

Do danas smo radili na mnogobrojnim projektima, i redovni smo učesnici na Salonu arhitekture. Prilikom projektovanja negujemo individualan pristup svakom novom zadatku, što rezultira unikatnim arhitektonskim proizvodom. Poseban interes studio ima prema održivom projektovanju, upotrebi savremenih materijala i tehnologija, novim pristupima uobičajenim projektantskim zadacima, spoju tradicionalnog i savremenog, nacelima energetski efikasnih objekata. Studio karakterše potpuna predanost radu, te analitican i profesionalni pristup svakom projektu, bez obzira na veličinu i budžet.PROJEKTOVANJE ENTERIJERA

Doslednost u detaljima u skladu sa ukupnim konceptom čini uspešan enterijer bez obzira na namenu i velicinu. Rad na prostorima za stanovanje uključuje u svom jezgru rituale života i stanovanja, te u velikoj meri iziskuje potrebu za identifikacijom sa korisnikom i njegovim životnim stilom i navikama. Projekti koji prekrivaju stolove našeg biroa cesto podsećaju na galeriju porodičnih portreta, po mnogočemu različitih, a opet vrlo sličnih.

Kvalitet projektovanih objekata ocitava se u odmerenom balansu izmedu maksimalne izgrađenosti i projektantske zamisli. Zadati uslovi uvek moraju ostaviti dovoljan prostor za arhitektonsku imaginaciju i oplemenjivanje projektovanog prostora. Grad sa svojim slojevima i urbana matrica sa svojim pravilima formiraju jednako važne parametre za projektovanje. Velicina objekta i medusobni odnosi arhitektonskih elementa postaju alati za kontrolu ambicija. Objekti postaju na taj nacin slojeviti okvir u koji se smešta arhitektonska zamisao o prostoru.

Iskustvo stvaranja vlastitog doma neprestano integrišemo u svakodnevni rad: Kako želje i potrebe pretočiti u enterijer?
  • Kako se nositi sa odricanjima od želja koje ne stanu u budžet?
  • Kako ”preživeti” gradilište?
  • Izazovi i ograničenja s kojima se suocavamo tokom stvaranja ambijenta, užitak nalaženja rešenja, na kraju nam donosi neprocenjivo lično i profesionalno iskustvo koje danas ugrađujemo u svaki projekat na dobrobit mnogobrojnih klijenata.
Tema porodicne kuce predstavlja stalnu inspiraciju u radu našeg dizajn studia. Oblikovanje rezidencijalnog prostora jedan je od najzahtjevnijih, a istovremeno i najlepših zadataka, u kojem se ogleda napor da se obuhvati pocetni projektni impuls kao i težnje koje se stvaraju u procesu projektovanja. Potrebno je zakoraciti u prostor istraživanja stanovanja i precizno voditi sve parametre projektovanja imajuci u vidu kvalitet celine i snagu pojedinačnih elemenata. Potrebno je takode unapred razumeti želje onih koji ce taj prostor koristiti.

FAZE PROJEKTOVANJA

  • Uzimanje mera objekta i izrada fotodokumentacije postojećeg stanja
  • Izrada konceptualnog rešenja enterijera, eksterijera
  • Konsultacije sa investitorom i izbor najboljeg konceptualnog rešenja koje se dalje razrađuje
  • Izrada 2D i 3D modela prostora sa prikazima osnova, modela, preseka i detalja obuhvaćenih projektom
  • Izrada idejnog projekta (projekat podova, zidova, plafona, osvetljenja, nameštaja)
  • Konsultacije sa klijentom - odabir primenjenih materijala, nameštaja i opreme
  • Izvođački projekat

2D vizuelizacije, 3D vizuelizacije, Tehnička dokumentacija"FULL SERVICE" ARHITEKTURA

Projektovanjem omogucavamo zaokruživanje kreativnog procesa uz primenu principa total dizajna. Nezavisno od toga da li je u pitanju manji zahvat u enterijeru, porodična kuca ili hotelski kompleks, projektovanju pristupamo na isti način, uz ostvarivanje celovitosti u odnosu sa klijentima. Servis i podrška klijentima, u svim fazama je podložna promišljanju i konsultovacijama. U zavisnosti od potreba i želja, naš rad podrazumeva odgovornost za citav niz kreativnih izbora i intervencija - od cigle do odabira boja i dezena zavesa.

PODRŠKA U PROJEKTOVANJU PROJEKTANTSKIM I IZVOĐAČKIM KOMPANIJAMA


Danas, uz primenu modernih materijala i tehnologija, praktično nema nemogucih zadataka. Nama preostaje da kroz projektovanje odgovorimo na sve zahteve postavljene projektnim zadatkom, i da u centar zbivanja postavimo projektovanu atmosveru. To je ono cime se mi u stvari bavimo.

Naše iskustvo pretočili smo u svakodnevnu saradnju sa brojnim arhitektima i inžinjering kompanijama. Pogledajte našu referenc listu i uverite se sami.

Ukoliko u nama vidite potencijalnog partnera, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.

PODRŠKA INVESTITORIMA IZ EVROPE

Kao kompanija čiji jedan segment funkcioniše u Italiji, u svakodnevnom smo kontaktu sa brojnim svetskim proizvođačima, projektantima, dizajnerima i poslovnim ljudima. Razmenjujući iskustva, u dosadašnjem radu, stvorili smo tim profesionalaca koji ima spremne odgovore na sve savremene izazove u arhitekturi i dizajnu.U svakom momentu smo na raspolaganju da predstavimo investitoru ili naručiocu projekta - projekte arhikteture (za rezidencijalne i poslovne objekte),projekte rekonstrukcije i restauracije starih objekata (veliko iskustvo na projektima u severnoj Italiji), projektovanje vrtova i parkova (autorski projekti u severnoj Italiji) i projektovanje enterijera i nameštaja - total design.

Naše iskustvo pretočili smo u svakodnevnu saradnju sa brojnim arhitektima i inžinjering kompanijama. Pogledajte našu referenc listu i uverite se sami.

Ukoliko u nama vidite potencijalnog partnera, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.

ARHITETKURA, RESTAURACIJA, ENTERIJERI